0412 64 00 99

Vrachtauto tarieven

Theorie
RV1 (verkeer en techniek), RV2 (administratie)
Cursus, examens, boeken (leerboeken en oefenboeken)
Normaal € 829,11 nu voor  € 750,-

V3 (administratie cases) t.b.v. Code 95
Cursus, examen, lesmateriaal
Normaal € 117,50 nu voor € 100,-

Toets besloten terrein (Code 95) € 230,-
Praktische toets (Code 95) € 230,-

Startpakket C
14 lesuren a’ 60 minuten
Praktijkexamen C
Normaal € 1233,- nu voor € 1150,-

Startpakket CE
14 lesuren a’ 60 minuten
Praktijkexamen CE
Normaal € 1393,- nu voor € 1300,-

Pakket 1 C1                                    Pakket 2 C1
6 lesuren a’ 60 minuten                10 lesuren a’ 60 minuten
praktijkexamen C1                         praktijkexamen C1
Nu voor € 685,00                           Nu voor € 905,00

Pakket 1 CE1                                 Pakket 2 CE1
6 lesuren a’ 60 minuten               10 lesuren a’60 minuten
praktijkexamen C1                        praktijkexamen C1
Nu voor € 775,00                          Nu voor € 1035,00

Eigen verklaring €33,80

Keuring door arbo arts op aanvraag

Alle prijzen zijn exclusief btw.
Let op indien men als particulier een van bovenstaande opleidingen volgt dan mag u deze prijzen als inclusief btw hanteren. (particulieren kunnen de BTW niet terug vorderen)

SOOB subsidie mogelijk, wij zijn gecertificeerd opleider  Sectorinstituut Transport & Logistiek