0412 64 00 99

Winterdienst

De cursus winterdienst is voor chauffeurs een optimale voorbereiding op het winterseizoen. Chauffeurs die strooidiensten en sneeuwruimen rijden onder vaak gevaarlijke omstandigheden op de meest uiteenlopende tijdstippen. Dit brengt een aantal specifieke,  risico’s met zich mee. Om verantwoord en veilig te kunnen werken wordt te cursus winterdienst aangeboden. Deze training voldoet aan de CROW Norm. Hiermee voldoet zowel de werkgever als de werknemer aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet en het Arbobesluit.
Tevens kan deze training tellen voor 1 dag (7uur) theoretische bijscholing voor de code 95

Deze training kan in een dag of opgesplitst in 2 dagdelen worden gevolgd en zal uit een deel theorie bestaan en uit een praktisch deel.

Het theorie gedeelte volgt men vaak op onze rijschool en het praktijkgedeelte meestal op lokatie van de opdrachtgever, waarbij er 2 voertuigen met een strooier aanwezig dienen te zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om de gehele cursus op lokatie te verzorgen, echter dient deze dan wel te voldoen aan de voorwaarden van het CBR.

Intresse, neem dan contact met ons op dan bekijken we de mogelijkheden.

Na goed gevolg zal een certificaat Specifieke Deskundigheid Winterdienst met een geldigheid van 5 jaar worden afgegeven.

Uiteraard zullen wij voor de registratie van de gevolgde verplichte uren.