Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Rijschool van Zuylen

Rijschool van Zuylen stelt alles in werking om ervoor te zorgen dat u als klant
tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u desondanks een klacht hebben
dan kunt u uiteraard een klacht indienen. In deze procedure vind u hoe u dit dient te
doen. 

1. Klachten kunt u sturen naar info@rijschoolvanzuylen.nl of per post naar ons
postadres t.a.v. de Directie.

2. Vermeld duidelijk uw klacht en de desbetreffende opleiding.

3. Er zijn geen vormeisen aan de klacht verbonden, alle klachten worden in
behandeling genomen, mits schriftelijk ingediend.

4. Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen 5 werkdagen de
bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling wordt
genomen.

5. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en direct betrokkenen worden
gehoord, zodat al de benodigde informatie wordt verzameld.

6. Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en
wordt u schriftelijk op de hoogte hiervan gesteld, uiterlijk binnen 10 werkdagen
na ontvangst van de klacht. Mocht door omstandigheden geen uitspraak
kunnen plaatsvinden binnen 10 werkdagen, dan zal u hierover schriftelijk
worden geïnformeerd. Dit uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen
worden verlengd.

7. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u in
beroep gaan bij de geschillencommissie van de BOVAG voor
beroepsmogelijkheden. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden. De
uitspraak van de BOVAG is bindend voor beide partijen.

8. Klachten en de afhandeling daarvan zullen intern worden vastgelegd en
bewaard worden voor een periode van 7 jaar.

0412-64 00 99
Hét adres voor praktijk- en theorieopleidingen
Rijschool van Zuylen | Hoefstraat 10a 5345 AM Oss