VCA: CCV code U05-2
Duur: 1 dag
Uren nascholing: 7 theorie

VCA is een training die de kennis en begrip bijbrengt over de aspecten van veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Desgewenst kan aanvullend een examen gepland worden waarmee men het VCA certificaat in bezit krijgt.

Voor wie geschikt: Chauffeurs maar ook voor medewerkers die een verplichting hebben voor een VCA certificaat.

Doel: Men leert hoe men bedacht is op de gevaren in het verkeer en op arbeidsongevallen, hoe fysieke risico’s kunnen worden voorkomen en men kan noodsituaties beoordelen.

Inhoud:

  • Regelgeving en veiligheidsregels
  • Veiligheid, overleg en inspecties
  • Preventie
  • Ongevallen en noodsituaties
  • Werkplek
  • Gevaarlijke stoffen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Kosten: € 149,- ex BTW per persoon + € 19,50 (vrijgesteld van BTW) registratie uren CBR  per cursusdag per persoon. (Examen VCA basis € 85,- en VCA vol € 95,-)

SOOB subsidie mogelijk a’  € 100,- (informeer naar de voorwaarden)